ISOLCELL Spa
Meucci Straße 7, 39055 Leifers
Bozen Italy

 

+39 0471 954050

Έργα

Προϊόντα

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ – ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ CO2 και άλλα συναφή μηχανήματα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

Η ISOLCELL με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στην τεχνολογία της ελεγχόμενης ατμόσφαιρας στηρίζει την μεγάλη επιτυχία της στη φιλοσοφία της έρευνας & ανάπτυξης.  Έτσι βρίσκεται τώρα πρωτοπόρα στο πεδίο της τεχνολογικής εξέλιξης βασισμένη στην ποιότητα των διαδικασιών παραγωγής της καθώς και στην δυνατότητα λύσεων και προσαρμογής στις απαιτήσεις των πελατών.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000 μαρτυρεί και εξασφαλίζει την δέσμευση και σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής μηχανημάτων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

http://www.isolcell.com/en/pagina/1443789214-en

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Περισσότεροι από 350.000 τόνοι μήλων αποθηκεύονται παγκοσμίως χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ISOSTORE®. Αυτή η νέα τεχνολογία πατενταρίστηκε στον Καναδά και εξελίχθηκε περισσότερο από τον μελετητή Dr. Angelo Zanella του Agricultural Research Institue Laimburg. Έχει ήδη επιτυχημένα χρησιμοποιηθεί για μέσο-μακρό-πρόθεσμη  αποθήκευση μήλων και διανέμεται αποκλειστικά απο την ISOLCELL Italia S.p.A. πρωτοπόρα εταιρεία σε αυτόν τον τομέα.

Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί αισθητήρες ανίχνευσης φθορισμού για να ελέγξει δυναμικά την ατμόσφαιρα και επιτρέπει την αποθήκευση φρούτων στο χαμηλότερο ρυθμό αναπνοής.
Αυτοί οι αισθητήρες ονομάζονται F.I.R.M. (Fluorescence Interactive Response Monitor) και μετρούν την ποσότητα φωτός που εκπέμπετε από την φλούδα των φρούτων κατά τη διάρκεια του φθορισμού. Αυτό μας βοηθάει να ορίσουμε επακριβώς το σημείο A.C.P. (Anaerobic Compensation Point) μια σημαντική παράμετρος που καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο O2 που πρέπει να υπάρχει στο θάλαμο κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Η χρήση αυτών των αισθητήρων εξασφαλίζουν την γρήγορο και ακριβή καθορισμό του σημείου A.C.P. δικτυακά και σε πραγματικό χρόνο , κάνοντας τη χρήση της τεχνολογίας ISOSTORE® πολύ εύκολη και ασφαλή.

Η αρχή του “φθορισμού”

Στην πράξη το επίπεδο οξυγόνου σε ένα αποθηκευτικό θάλαμο μειώνεται μέχρι ένα σημείο οπου το λογισμικό του συστήματος ISOSTORE ανιχνεύει ένα υψηλότερο σημείο  “φθορισμού”. Σε αυτό το σημείο ο χειριστής θέτει το επίπεδο οξυγόνου στο θάλαμο σε ελαφρώς ψηλότερη τιμή και το επίπεδο του CO2 ρυθμίζεται ανάλογα.

Σημείο Φθορισμού

Η D.C.A. (Dynamic Controlled Atmosphere – Δυναμική Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα) βοηθάει στην δημιουργία ιδανικών συνθηκών για μέσο & μακροπρόθεσμη αποθήκευση φρούτων επιτρέποντας την μείωση των επιπέδων οξυγόνου στο θάλαμο μεταξύ 0.4%- 0,7% (για μήλα) χωρίς τον κίνδυνο υποξίας και άλλων συγγενών φυσιολογικών ανωμαλιών. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης , χρησιμοποιώντας το σύστημα Isostore είναι δυνατός ο ορισμός και η προσαρμογή των τιμών των αερίων σε μια δυναμική κατάσταση που θα βασίζεται στην ωριμότητα , τις ετήσιες κλιματικές αλλαγές , τις διαφορετικές ποικιλίες και τους μεταβαλλόμενους αναπνευστικούς ρυθμούς του ελεγχόμενου φρούτου.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης D.C.A. είναι η δυνατότητα ελέγχου του κινδύνου εξωτερικού καφετιάσματος (scald) που είναι μια σημαντική φυσιολογική ανωμαλία πολλών ποικιλιών μήλων και αχλαδιών κατά τη διάρκεια της μέσο & μακροπρόθεσμης αποθήκευσης.

Η D.C.A. έχει ακόμη δείξει την αποτελεσματικότητας της στην μείωση του εσωτερικού καφετιάσματος και σαπίσματος κατά την αποθήκευση σε ποικιλίες όπως Braeburn, Granny, Pink Lady and Fuji.
Μαζί με τα σημαντικά θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω , η DCA έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στον εμπορικό τομέα εξαιτίας του “ελέγχου του κοινού καφετιάσματος (scald)” σε μεγάλο αριθμό ποικιλιών μήλων ( Red.del, Granny S., Pink Lady, Jonagold, Elstar, Fuji, Idared, Maigold, ecc.) και αχλαδιών ( Anjou, Abate F., Conference, Bartlett, Rocha, etc.)

Η επικείμενη απαγόρευση στην Ευρώπη των χημικών διαδικασιών κατά του καφετιάσματος (scald) μετά την συγκομιδή όπως το DPA για μήλα και το Ethoxyquin για τα αχλάδια σημαίνει ότι η χρήση της DCA επιτρέπει στους επιχειρηματίες να ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.
Η Δυναμική Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα – Isostore® μπορεί να θεωρηθεί ως μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας σε σχέση με την συμβατική Ε.Α η οποία βασίζεται στη διατήρηση προγραμματισμένων και στατικών τιμών αερίων στο θάλαμο σε αντίθεση με το νέο σύστημα που επιτρέπει τον συνεχή έλεγχο και την διατήρηση μιας δυναμικής – προσαρμοσμένης ατμόσφαιρας μέσα στον θάλαμο.

Το ενδιαφέρον και η επιτυχία κάθε νέου συστήματοςy συνήθως επικυρώνεται από τα επιτυχημένα εμπορικά αποτελέσματα και σε αυτόν τον τομέα η Isolcell Italia SpA μπορεί να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα.

Μετά από μια επιτυχημένη αλλά και δικαιολογημένα προσεκτική εισαγωγή το 2003 της τεχνολογίας ISOSTORE® στο South Tyrol (Ιταλία), μέχρι σήμερα (2014) περισσότεροι από 1300 θάλαμοι σε λειτουργία μπορούν να βρεθούν τόσο στην Ιταλία όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο (Argentina, Chile, Brazil, U.S.A., U.K., Germany, Poland, Austria, Swiss, Austria, Slovenia, Croatia, Serbia, Israel, France, Spain and Portugal, South Africa and New Zeland).
Υπάρχουν ακόμη 19 ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως που χρησιμοποιούν την D.C.A. και τους αισθητήρες φθορισμού F.I.R.M. με σκοπό την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στο μέλλον και σε άλλους τομείς εκτός των μήλων και των αχλαδιών.

Η τεχνολογία ISOSTORE® αναγνωρίζεται από τους ειδικούς της βιομηχανικής κοινότητας ως η πιο κατάλληλη βιολογική και φυσική εναλλακτική λύση σε σχέση με τη χρήση DPA και 1-MCP για την διατήρηση μήλων και αχλαδιών.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

https://isolcell.com/en/dca-isostore/

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Η ISOLCELL ITALIA έχει αναπτύξει ένα νέο και πρωτοποριακό καυστήρα αιθυλενίου με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση εξαιτίας μιας επαναστατικής μεθόδου επαναφοράς θερμότητας. Το συγκεκριμένο σύστημα ελαχιστοποιεί την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα στον καυστήρα.

Το μηχάνημα DEOXYL αφαιρεί το διαθέσιμο αιθυλένιο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα επανακυκλοφορίας πεπιεσμένου αέρα διαμέσου ειδικού καταλύτη που διατηρείται σε μέση θερμοκρασία της τάξης των 250°C.

Η διαδικασία , με βάση την αντίδραση

C2H>4 + 3O2 => 2CO2 + 2 H2O

χαρακτηρίζεται από υψηλής απόδοσης μετατροπή του καταλύτη που είναι κατάλληλη για αυτό το σκοπό.

Οι καινοτομίες του μοντέλου LE σε σύγκριση με άλλους καταλυτικούς καυστήρες συνοψίζονται στα παρακάτω:
 • Το επαναστατικό σύστημα επαναφοράς θερμότητας και κυκλοφορίας αέρα ελαχιστοποιεί την ενεργειακή κατανάλωση και την εισαγωγή θερμότητας στους θαλάμους.
 • Το γρήγορο καταλυτικό σύστημα θέρμανσης μειώνει κατά  50 % την κατανάλωση ενέργειας κατά τo ξεκίνημα του καυστήρα.
 • Η δύναμη του inverter η οποία εγγυάται τον ονομαστικό ρυθμό λειτουργίας ακόμα και με διαφορετικές τιμές υποπιέσεων.
 • Η δυνατότητα αλλαγής του ρυθμού μέσω εναλλαγής των συνδεόμενων θαλάμων ή της ποσότητας των αποθηκευμένων προϊόντων.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

https://storage.isolcell.com/en/deoxyl-le/

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

Η νέα σειρά γεννητριών αζώτου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Πίεση – Ταλάντωση – Απορρόφηση. Η επιτυχία οφείλεται στην εμπειρία 50 χρόνων στην τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή μηχανημάτων για την επεξεργασία και τροποποίηση αέριων μειγμάτων.

Χρησιμοποιούνται μόνο υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα ενώ ο σχεδιασμός κατά την εξέλιξη είναι λεπτομερής λόγω αυστηρού ποιοτικού ελέγχου.

Η τεχνολογία των PSA γεννητριών αζώτου επιτυγχάνει άζωτο σε πολύ υψηλές τιμές καθαρότητας (από 98 έως 99,99%) με μειωμένα κόστη. Οι γεννήτριες αυτού του τύπου χρησιμοποιούν δεξαμενές με ειδικά μοριακά φίλτρα άνθρακα που αφαιρούν το οξυγόνο από τον πεπιεσμένο αέρα (7-10 bar), ο οποίος ξεραίνεται , φιλτράρεται και οδηγείται υπό πίεση στις ξεχωριστές δεξαμενές οξυγόνου.

Η μηχανή είναι πλήρως αυτόματη και είναι εφοδιασμένη με ένα αναλυτή οξυγόνου και ένα μικροεπεξεργαστή που ελέγχει την διαδικασία. Εξαιτίας των νέων κριτηρίων κατασκευής που ερευνήθηκαν και εξελίχθηκαν με την βοήθεια σχεδιαστικών προγραμμάτων και ειδικών προσομοιώσεων , αυτοί οι PSA γεννήτριες αζώτου βρίσκονται στην κορυφή της κατηγορίας τους λόγω της άριστης αναλογίας κατανάλωσης ενέργειας / παραγόμενου αζώτου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

https://storage.isolcell.com/en/nitrogen-generators/

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ CO2

Η βάση της επιτυχίας της Isolcell είναι η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτή κρατάει τα προϊόντα της στην πρωτη γραμμή των εξελίξεων.

 

Η νεώτερη συσκευή είναι η Intelligent Scrubber (Έξυπνος απορροφητής), και ονομάζεται εν συντομία IS, η οποία επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με το αυτόματο σύστημα ελέγχου ISOSOFT. Το κεντρικό σύστημα ελέγχει τον απορροφητή που δουλεύει ανάλογα με τις συνθήκες ατμόσφαιρας στους διαφορετικούς θαλάμους αποθήκευσης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του IS είναι:

 • Μπορούν να επιτευχθούν ακραία ατμοσφαιρικά επίπεδα ,  κάτι που δεν ήταν δυνατό με τα διαθέσιμα μοντέλα της αγοράς.
 • Μεγιστοποίηση της απόδοσης σε διαφορετικά συστήματα λειτουργίας.
 • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
 • Ασύρματη μετάδοση των παραμέτρων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

http://storage.isolcell.com/en/pagina/1444726470-en/1444728202-en

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ Oxycarb 6 

Ο αναλυτής Oxycarb 6 έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι η κορυφαία αναφοράς στην αγορά των φορητών αναλυτών αερίων.

Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του καινοτόμου αναλυτή αερίου: υψηλή ακρίβεια, εξαιρετική μακροχρόνια σταθερότητα, μετρήσεις θερμοκρασίας , απλό και διαισθητικό γραφικό περιβάλλον, ικανότητα εκτύπωσης των γραφημάτων σε πραγματικό χρόνο, ψηφιακός έλεγχος της αντλίας ανάλυσης.
Αυτός ο αναλυτής έχει αναπτυχθεί για να εκπληρώσει τις ανάγκες της βιομηχανίας αποθήκευσης των τροφίμων σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα και να απλουστεύσει τον έλεγχο των παραμέτρων αποθήκευσης.

Κατά συνέπεια, ο Oxycarb 6 επιτρέπει:

 • απεικόνιση των τιμών πίεσης για την εκτέλεση δοκιμής αεροστεγανότητας των θαλάμων
 • προαιρετικά θερμοκρασία και σχετική υγρασία καθετήρα
 • απεικόνιση του δεύτερου δεκαδικού για ένα πιο ακριβή έλεγχο των νέων ατμοσφαιρών αποθήκευσης σε δυναμική Ε.Α.
 • πάνω από 10 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας με αντλία δειγματοληψίας εργασίας
 • απεικόνιση των τιμών στο σχέδιο των γραφικών για τη δοκιμή της απόδοσης του εξοπλισμού.

Σύστημα MULTIGUARD για έλεγχο οξυγόνου & πίεσης

Κάθε σύστημα MULTIGUARD περιλαμβάνει: Ένα (1) Όργανο ανάλυσης οξυγόνου εξοπλισμένο με χημικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί ειδικά ως ένα σύστημα ασφαλείας και ελέγχου επί του κεντρικού αναλυτή.

Το όργανο έχει δύο προγραμματιζόμενους συναγερμούς για το ελάχιστο και το μέγιστο οξυγόνο και δύο επαφές ελέγχου εξόδου. Είναι δυνατόν να μεταδοθεί η ποσοστιαία τιμή του οξυγόνου στον υπολογιστή.

Ένα (1) Όργανο για τη μέτρηση της διαφοράς πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού των θαλάμων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Είναι συνδεδεμένο με το θάλαμο με τη βοήθεια ενός μικρού πλαστικού σωλήνα και μπορεί επίσης να συνδεθεί άμεσα με την μηχανοργάνωση (προαιρετικά) της εγκατάστασης Ε.Α για την αποθήκευση όλων των δεδομένων των μετρήσεων.
Το όργανο ονομάζεται PDController και είναι εξοπλισμένο με μια ψηφιακή οθόνη προβολής της τιμής διαφοράς που εκφράζεται ως MMS ενώ είναι εφοδιασμένο με δύο προγραμματιζόμενους συναγερμούς (με μέγιστο και ελάχιστο όριο), καθώς και με δύο επαφές εξόδου για το ξεκίνημα / σταμάτημα των συσκευών που ελέγχουν την πίεση στους θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

http://storage.isolcell.com/en/pagina/1444726470-en/1444728209-en